Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief

Prof. Dr. Ha Thanh Toan

Deputy Editor-in-Chief

Prof. Dr. Nguyen Thanh Phuong

Editorial Secretariat

Mr. Tran Thanh Dien

Secretary of Editorial Board

Dr. Tran Thanh Be

Members of Editorial Board

Prof.Dr. Tetsu Ando (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan)

Prof.Dr. Fu-Sung Frank Chiang (National Taiwan Ocean University, Taiwan)

Prof.Dr. Kishio Hatai (Nippon Veterinary and Life Science University, Japan)

Prof.Dr. Le Van Hoa (Can Tho University)

Prof.Dr. Atsushi Ishimatsu (Nagasaki University)

Prof.Dr. Nguyen Ngoc Lam (Institute of Oceanography)

Prof.Dr. Juan Boo Liang (Universiti Putra Malaysia, Malaysia)

Prof.Dr. Hoang Ngoc Long (Institute of Physics, VAST, Viet Nam)

Prof.Dr. Nguyen Van Thu (Can Tho University)

A/Prof.Dr. Ly Nguyen Binh (Can Tho University)

A/Prof.Dr. Nguyen Minh Chon (Can Tho University)

A/Prof.Dr. Vo Thanh Danh (Can Tho University)

A/Prof.Dr. Nguyen Ngoc Dien (University of Economics and Law, VNU-HCM, Viet Nam)

A/Prof.Dr. Bui Thi Buu Hue (Can Tho University)

A/Prof.Dr. Nguyen Chi Ngon (Can Tho University)

A/Prof.Dr. Trinh Sam (Ho Chi Minh City University of Pedagogy)

A/Prof.Dr. Nguyen Hieu Trung (Can Tho University)

Dr. Tran Thanh Be (Can Tho Institute for Socio-Economic Development Studies)

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...