Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
HĐBT Tạp chí tiếng Anh

Tổng Biên tập (Editor-in-Chief): PGS.TS. Hà Thanh Toàn

Phó Tổng Biên tập (Deputy Editor-in-Chief): PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương

Thư ký Tòa soạn (Editorial Secretariat): ThS. Trần Thanh Điện

Các thành viên Hội đồng Biên tập (Editorial board):

1. GS.TS. Ngô Ngọc Hưng (Khoa học đất)
2. GS.TS. Nguyễn Văn Thu (Chăn nuôi)
3. GS.TS. Lê Quang Trí (Quản lý đất đai)
4. GS.TS. Nguyễn Anh Tuấn (Thủy sản)
5. GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ (Khoa học Cây trồng)
6. PGS.TS. Trần Thanh Ái (Khoa học về ngôn ngữ)
7. PGS.TS. Lâm Quốc Anh (Toán học)
8. PGS.TS. Lý Nguyễn Bình (Công nghệ Thực phẩm)
9. PGS.TS. Nguyễn Duy Cần (Kinh tế - Xã hội)
10. PGS.TS. Võ Thành Danh (Kinh tế Nông nghiệp)
11. PGS.TS. Trần Cao Đệ (Công nghệ Thông tin)
12. PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải (Quản trị Kinh doanh)
13. PGS.TS. Trần Ngọc Hải (Thủy sản)
14. PGS.TS. Lê Văn Hòa (Khoa học Cây trồng)
15. PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê (Hóa học)
16. PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn (Tự động hóa)
17. PGS.TS. Nguyễn Văn Thành (Công nghệ Sinh học)
18. PGS.TS. Trần Trung Tính (Kỹ thuật điện)
19. PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung (Quản lý Tài nguyên nước)
20. TS. Lê Thị Nguyệt Châu (Luật Tài chính - Ngân hàng)
21. TS. Thái Công Dân (Quản lý Giáo dục)
22. TS. Trịnh Quốc Lập (Giáo dục học)

 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...