Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
HĐBT Tạp chí tiếng Việt

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHCT

Tổng Biên tập (Editor-in-Chief): GS.TS. Hà Thanh Toàn

Phó Tổng Biên tập (Deputy Editor-in-Chief): GS.TS. Nguyễn Thanh Phương

Thư ký Tòa soạn (Editorial Secretariat): ThS. Trần Thanh Điện

Thư ký Hội đồng biên tập (Secretary of Editorial Board): TS. Trần Thanh Bé

Ủy viên Hội đồng Biên tập (Members of Editorial Board):

Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường (Part A: Natural Sciences, Technology and Environment)

1. GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm (Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam)
2. GS.TS. Hoàng Ngọc Long (Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam)
3. GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy (Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội)
4. PGS.TS. Trần Cao Đệ (Trường Đại học Cần Thơ)
5. PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê (Trường Đại học Cần Thơ)
6. PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM)
7. PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn (Trường Đại học Cần Thơ)
8. PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung (Trường Đại học Cần Thơ)

Phần B: Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học (Part B: Agriculture, Fisheries and Biotechnology)

1. GS.TS. Võ Thị Gương (Trường Đại học Tây Đô)
2. GS.TS. Lê Văn Hòa (Trường Đại học Cần Thơ)
3. GS.TS. Lê Quang Trí (Trường Đại học Cần Thơ)
4. GS.TS. Nguyễn Văn Thu (Trường Đại học Cần Thơ)
5. GS.TS. Nguyễn Anh Tuấn (Trường Đại học Quang Trung)
6. PGS.TS. Nguyễn Minh Chơn (Trường Đại học Cần Thơ)
7. PGS.TS. Trần Ngọc Hải (Trường Đại học Cần Thơ)
8. PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền (Chi Cục Thú y Cần Thơ)
9. TS. Lưu Hồng Mẫn (Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long)
10. TS. Bùi Hữu Thuận (Trường Đại học Cửu Long)

Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục (Part C: Social Sciences, Humanities and Education)

1. GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)
2. PGS.TS. Nguyễn Kim Châu (Trường Đại học Cần Thơ)
3. PGS.TS. Trịnh Quốc Lập (Trường Đại học Cần Thơ)
4. PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)
5. PGS.TS. Nguyễn Văn Nở (Trường Đại học Cần Thơ)
6. PGS.TS. Trịnh Sâm (Trường Đại học Sư phạm TP.HCM)
7. TS. Nguyễn Lâm Điền (Trường Đại học Tây Đô)
8. TS. Trần Văn Hiếu (Trường Đại học Cần Thơ)

Phần D: Kinh tế và Pháp luật (Part D: Economics and Law)

1. GS.TS. Hồ Đức Hùng (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)
2. PGS.TS. Nguyễn Duy Cần (Trường Đại học Cần Thơ)
3. PGS.TS. Võ Thành Danh (Trường Đại học Cần Thơ)
4. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện (Trường Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG TP.HCM)

5. PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải (Trường Đại học Cần Thơ)
6. PGS.TS. Phan Trung Hiền (Trường Đại học Cần Thơ)
7. PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã (Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ)
8. TS. Trần Thanh Bé (Viện Kinh tế - Xã hội TP.Cần Thơ)

Ban biên tập

1. ThS. Trần Thanh Điện, Trưởng ban
2. ThS. Võ Ngọc Kiều Trinh
3. CN. Nguyễn Bạch Đan
4. CN. Dương Thị Bích Chi
5. KS. Thái Nhựt Thanh

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...