Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
HĐBT Tạp chí tiếng Việt

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐHCT

Tổng Biên tập (Editor-in-Chief): GS.TS. Hà Thanh Toàn

Phó Tổng Biên tập (Deputy Editor-in-Chief): GS.TS. Nguyễn Thanh Phương

Thư ký Tòa soạn (Editorial Secretariat): ThS. Trần Thanh Điện

Thư ký Hội đồng biên tập (Secretary of Editorial Board): TS. Trần Thanh Bé

Ủy viên Hội đồng Biên tập (Members of Editorial Board):

Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường (Part A: Natural Sciences, Technology and Environment)

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm (Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm KH&CN)
GS.TS. Hoàng Ngọc Long (Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN)
GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy (Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội)
PGS.TS. Đoàn Văn Hồng Thiện (Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm (Đại học Tài nguyên và Môi TP.HCM)
PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị (Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn (Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung (Đại học Cần Thơ)

Phần B: Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học (Part B: Agriculture, Fisheries and Biotechnology)

GS.TS. Võ Thị Gương (Đại học Tây Đô)
GS.TS. Trần Ngọc Hải (Đại học Cần Thơ)
GS.TS. Lê Văn Hòa (Đại học Cần Thơ)
GS.TS. Nguyễn Văn Mười (Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền (Công ty Vemedim)
PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ (Đại học Cần Thơ)
TS. Lưu Hồng Mẫn (Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long)
TS. Bùi Hữu Thuận (Đại học Cửu Long)

Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục (Part C: Social Sciences, Humanities and Education)

GS.TS. Lâm Quốc Anh (Đại học Cần Thơ)
GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Viện NC Văn hoá, Viện Hàn Lâm KH XH)
PGS.TS. Nguyễn Kim Châu (Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung (Đại học Huế)
PGS.TS. Nguyễn Văn Nở (Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Trịnh Sâm (Đại học Sư phạm TP.HCM)
PGS.TS. Phương Hoàng Yến (Đại học Cần Thơ)
TS. Nguyễn Lâm Điền (Đại học Tây Đô)

Phần D: Kinh tế và Pháp luật (Part D: Economics and Law)

GS.TS. Hồ Đức Hùng (Đại học Kinh tế TP.HCM)
PGS.TS. Nguyễn Duy Cần (Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện (Đại học Hoa Sen)
PGS.TS. Phan Đình Khôi (Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Trương Đông Lộc (Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Phan Trung Hiền (Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã (Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ)
TS. Trần Thanh Bé (Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế xã hội Cần Thơ)

Ban biên tập

1. ThS. Trần Thanh Điện, Trưởng ban
2. ThS. Võ Ngọc Kiều Trinh
3. CN. Nguyễn Bạch Đan
4. CN. Dương Thị Bích Chi
5. KS. Thái Nhựt Thanh

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...