Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí

Tạp chí khoa học (TCKH) Trường Đại học Cần Thơ, mã số ISSN: 1859-2333, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí theo quyết định số 1090/GP-BTTTT ngày 22 tháng 7 năm 2008 và ngày 23 tháng 11 năm 2011 được Bộ cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 1959/GP-BTTTT cho phép tăng từ 03 kỳ một năm lên 04 kỳ một năm và tăng số trang từ 200 lên 300.

Ngày 29 tháng 5 năm 2013, TCKH Trường ĐHCT được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép hoạt động báo chí theo quyết định số 200/GP.BTTTT, cho phép tăng xuất bản định kỳ 06 kỳ một năm. Ngày 10 tháng 4 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép sửa đổi bổ sung số 101/GP-BTTTT cho phép Tạp chí tăng từ 06 kỳ lên 09 kỳ một năm, trong đó có 03 kỳ xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Từ năm 2013, Tạp chí đã xuất bản theo các phần (chuyên san) gồm: (i) Khoa học Tự nhiên-Công nghệ-Môi trường; (ii) Nông nghiệp-Thủy sản-Công nghệ Sinh học; (iii) Khoa học Xã hội-Nhân văn-Giáo dục; và (iv) Khoa học chính trị-Kinh tế-Pháp luật. Hội đồng biên tập của Tạp chí có sự tham gia của nhiều nhà khoa học có kinh nghiệm và trình độ cao từ các viện, trường trong cả nước.

Tạp chí hiện đang đăng tải (miễn phí) trực tuyến toàn văn các công trình khoa học tại website của Tạp chí (sj.ctu.edu.vn) nhằm cung cấp kiến thức và thành tựu khoa học phục vụ đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất và đã được bạn đọc đánh giá cao, lượt truy cập tăng nhanh,... TCKH Trường ĐHCT đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng bài gửi đăng; được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước ghi nhận và cho điểm công trình cao.

 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...