Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Thông báo

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-ĐHCT ngày 22/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy định về hoạt động xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2021, lệ phí đăng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ như sau:

Lệ phí nộp bài viết tiếng Việt là 1.000.000 đồng/bài; bài viết tiếng Anh là 1.500.000 đồng/bài hoặc 65 USD/bài.

Đối với Tạp chí Khoa học tiếng Anh (Can Tho University Journal of Science), vui lòng submit tại địa chỉ: https://ctujs.ctu.edu.vn/


Tòa soạn Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ xin trân trọng thông báo!

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...