Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Thông báo

Kể từ năm 2018, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ có thay đổi về cách đặt tên Tập/Volume và Số/Number của Tạp chí. Cụ thể:

- Mỗi năm Tạp chí có 01 Tập/Volume. Năm 2018 là Tập/Volume 54.

- Mỗi Tập/Volume có các Số/Number định kỳ (6 số tiếng Việt, 3 số tiếng Anh) và số chuyên đề.

Ảnh mẫu các trang bìa mới như sau:

Bìa chính số Định kỳ (tiếng Việt)

Bìa chính số Định kỳ (tiếng Anh)

Bìa chính số Chuyên đề (tiếng Việt)

Bìa chính số Chuyên đề (tiếng Anh)

Bìa phụ Phần A số Định kỳ (tiếng Việt)

Bìa phụ Phần A số Định kỳ (tiếng Việt)

Tòa soạn Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ xin trân trọng thông báo!

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...