Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ được thành lập theo Quyết định 1215/QĐ-ĐHCT ngày 27 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ. Chức năng nhiệm vụ chính của Tòa soạn là:
1) Chịu trách nhiệm trong công tác xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh;
2) Xuất bản Bản tin Đại học Cần Thơ số định kỳ;
3) Xuất bản Báo cáo thường niên và các ấn phẩm khoa học khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu;
4) Tổ chức các hoạt động tư vấn và dịch vụ cho công chức, viên chức của Trường và các cá nhân có nhu cầu về: Phương pháp viết và trình bày một bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; biên tập bài báo trước khi gửi đăng trên các tạp chí; phương pháp ứng dụng thống kê trong phân tích kết quả nghiên cứu; các hoạt động liên quan đến công bố công trình khoa học khác có phát sinh trong quá trình phát triển;
5) Phối hợp với Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ đẩy mạnh công tác xuất bản các ấn phẩm khoa học khác của Trường.

TRỤ SỞ TẠP CHÍ KHOA HỌC:
Địa chỉ: Lầu 4, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3 872 157
Email: tapchidhct@ctu.edu.vn
Website: sj.ctu.edu.vn

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ:
Tổng biên tập: PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng
Email: httoan@ctu.edu.vn; Điện thoại: (0292) 3830 604
Phó Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng
Email: ntphuong@ctu.edu.vn; Điện thoại: (0292) 3872 099

THƯ KÝ TÒA SOẠN:
ThS. Trần Thanh Điện
Email: thanhdien@ctu.edu.vn; Điện thoại: (0292) 3830 307

NHÂN SỰ TẠP CHÍ KHOA HỌC:
1. ThS. Trần Thanh Điện, Thư ký Tòa soạn
2. CN. Dương Thị Bích Chi, Chuyên viên
3. KS. Thái Nhựt Thanh, Chuyên viên
4. CN. Nguyễn Bạch Đan, Chuyên viên

 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...