Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 279
Tạp chí: Hội nghị Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và giảng viên trẻ khối các trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh toàn quốc
Số tạp chí 1(2013) Trang: 90
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Số tạp chí 1(2013) Trang: 220
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Số tạp chí 1(2013) Trang: 248
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Số tạp chí 1(2013) Trang: 36
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 55
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 65
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 84
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 93
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 102
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 120
Tác giả: Phạm Lê Thông
Tạp chí: HT Giải pháp khai thác tiềm năng KT-XH các tỉnh ĐBSCL theo hướng liên kết vùng
Số tạp chí 1(2013) Trang: 28
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 651
Tạp chí: Ngôn ngữ và văn học
Số tạp chí 1(2013) Trang: 174
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 158
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
Số tạp chí 6(2013) Trang: 284
Tạp chí: Hội nghị hóa học toàn quốc
Số tạp chí 1(2013) Trang: 50
Tạp chí: MDEC Vĩnh Long
Số tạp chí 1(2013) Trang: 917
Tạp chí: Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 194
Tạp chí: HN KH SV-HV cao học-nghiên cứu sinh khoa KT-QTKD


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...