Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 71
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
Liên kết:
Dang cap nhat....
Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2013) Trang: 177
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH sinh viên-học viên cao học-nghiên cứu sinh
Số tạp chí 1(2013) Trang: 127
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 425
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số tạp chí 1(2013) Trang: 443
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số tạp chí 1(2013) Trang: 460
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số tạp chí 1(2013) Trang: 627
Tạp chí: HT về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng phân bón VN
Số tạp chí 1(2013) Trang: 27
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
Số tạp chí 1(2013) Trang: 56
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: HN KHCN sinh học toàn quốc 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 535
Tạp chí: HN KHCN Sinh học toàn quốc 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 574
Tạp chí: HN KHCN Sinh học toàn quốc 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 75
Tạp chí: HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...