Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2015
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 238-243
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành để khảo sát các giai đoạn của chu kỳ sản xuất trứng và chất lượng trứng của 3240 con gà đẻ Hisex Brown  từ 18-78 tuần tuổi với khối lượng cơ thể trung bình từ 1,77 - 1,99 kg, nuôi trong chuồng kín. Chín giai đoạn (tính bằng tuần tuổi) theo dõi gồm: 18-21 ; ,25-28 , 32-35, 39-42, 46-49, 53-56, 60-63, 67- 70 và 74-77. Kết quả cho thấy lượng thức ăn tiêu thụ của gà mái (g/con/ngày) biến động qua các giai đoạn tương ứng nói trên là 108,8, 115,5, 117,0, 113,5, 119,3, 115,3, 124, 125 và 124,9. Hiệu quả sử dụng thức ăn giảm với sự gia tăng của tuổi gà mái, cao nhất ở giai đoạn 18-21 tuần tuổi (5,82) và thấp nhất ở 74-77 tuần tuổi (1.99). Tỷ lệ đẻ cao nhất trong giai đoạn 32-35 tuần (94,80%) và giảm cùng với tuổi gà mái (79,23% lúc 74-77 tuần). Khối lượng trứng, tỷ lệ lòng trắng, lòng đỏ và màu lòng đỏ tăng với độ tuổi của gà đẻ (P

Các bài báo khác
Số tạp chí Dac biet(2015) Trang: 311-325
Tạp chí: Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 Co hoi va Thach thuc
Số tạp chí Dac biet(2015) Trang: 291-310
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 - Co hoi va Thach thuc
Số tạp chí 978-604-82-1619-1(2015) Trang: 277-280
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2015
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
Số tạp chí 28-29/4/2015(2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí (2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...