Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2015
Số tạp chí Dac biet(2015) Trang: 311-325
Tạp chí: Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 Co hoi va Thach thuc
Liên kết:

Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp và xây dựng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Bài viết sử dụng số liệu sơ cấp từ 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp và xây dựng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Sử dụng mô hình Logistic, kết quả nghiên cứu cho thấy có ba yếu tố có ý nghĩa về mặt thống kê đó là số năm hoạt động của doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp và xây dựng giúp các doanh nghiệp đầu tư phát triển và mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.   

Các bài báo khác
Số tạp chí Dac biet(2015) Trang: 291-310
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: Hoi thao khoa hoc Hoi nhap thi truong tai chinh Asean 2015 - Co hoi va Thach thuc
Số tạp chí 978-604-82-1619-1(2015) Trang: 277-280
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2015
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 238-243
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
Số tạp chí Ngày 28-29/4/2015(2015) Trang: 460-465
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi Thú y
Số tạp chí 28-29/4/2015(2015) Trang: 125-129
Tác giả: Lưu Hữu Mãnh
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị toàn quốc Chăn nuôi Thú y
Số tạp chí (2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...