Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 152-157
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu tiến bộ KHKT
Liên kết:

Vùng ven biển Vĩnh châu (Sóc trăng) và Bạc liêu với diện tích khoảng 3.500 ha và bắt đầu sản xuất muối ăn từ những năm 60, trung bình sản xuất 50.000 đến 100.000 tấn mỗi năm (Hình 1). Sản phẩm muối sản xuất ra phục vụ chủ yếu cho tiêu thụ nội địa do chất lượng không cao. Sản lượng muối biến động tùy theo điều kiện thời tiết, trong các năm gần đây thời tiết thuận lợi nên sản lượng sản xuất hàng năm đều tăng. Thống kê gần đây cho thấy sản lượng muối làm ra gia tăng trong khi nhu cầu sử dụng không tăng nên dẫn tới việc tồn đọng lượng muối khoảng 20 % hằng năm, cá biệt trong vụ muối 2015 khối lượng muối tồn đọng trong cả nước khoảng 490 ngàn tấn (1) gần một nữa sản lượng muối sản xuất hằng năm cho thấy tình hình tiêu thụ muối trong các năm tới sẽ gặp khó khăn. Muối sản xuất ra không tiêu thụ hết dẫn đến giá bán liên tục giảm thấp gây khó khăn cho đời sống người làm muối, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm và chưa có gì hứa hẹn cho thời gian tới. Hiện tại, giá mỗi ký muối dao động trong khoảng 800-1200 đ nên thu nhập của người làm muối rất bấp bênh và không đáng kể. Với đặc điểm là khu sản xuất muối truyền thống nên hệ thống thủy lợi cho khu vực này thường không đáp ứng cho nuôi trồng thủy sản vốn đòi hỏi nguồn nước dồi dào, chất lượng đảm bảo. Do vậy, mùa khô ở khu vực này thường kéo dài khoảng sáu tháng chỉ thích hợp cho nghề sản xuất muối. Với tình hình sản xuất muối và đầu ra cho sản phẩm hiện nay gặp khó khăn nên các hộ chỉ cố gắng duy trì nghề muối trong khi số khác thì bỏ canh tác muối để chuyển sang nghề khác. Việc quy hoạch và tìm hướng phát triển lâu dài cho nghề muối đang được xã hội quan tâm tháo gở, tuy nhiên vấn đề cấp bách hiện nay là làm thế nào để người dân tiếp tục sống được với nghề muối và gia tăng thu nhập. Các giải pháp được đưa ra như: sản xuất muối lót bạt để tăng chất lượng muối và giá bán để tăng thu nhập, việc cải tạo khu chứa nước làm muối sang nuôi tôm cũng đang được quan tâm...tuy nhiên, các giải pháp này đều đòi hỏi có chi phí đầu tư lớn, có quy hoạch hệ thống thủy lợi hoàn thiện, được bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Cải thiện được chất lượng sản phẩm nhưng đòi hỏi đầu tư lớn và bao tiêu sản phẩm làm ra hàng năm là các yêu cầu khó thực hiện đối với nghề muối trong giai đoạn hiện nay.

Các bài báo khác
Số tạp chí (2015) Trang: 313-319
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
Số tạp chí (2015) Trang: 320-327
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
Số tạp chí (2015) Trang: 418-424
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
Số tạp chí (2015) Trang: 425-430
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
Số tạp chí (2015) Trang: 78-86
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
Số tạp chí (2015) Trang: 63-73
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI - THÚ Y
Số tạp chí (2015) Trang: 51-62
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI - THÚ Y
Số tạp chí (2015) Trang: 297-308
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ VIII “NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN” NĂM 2015
Số tạp chí ISBN 978-604-919-456-6(2015) Trang: 9-16
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo CNTT toàn quốc 2015, Đại học Cần thơ, 7/11/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 179-186
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 52
Tạp chí: Hội nghị khoa học trẻ Thủy Sản toàn quốc lần thứ IV, tổ chức tại VIện Nghiên Cứu Nuôi trồng Thủy Sản III-Nha Trang, ngày 12 tháng 10 na9m 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 276-290
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển kinh tế xã hội Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015, Địa điểm tổ chức Khoa Kinh Tế, Ngày 08, 09 tháng 12 năm 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 154-160
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 187-194
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
Số tạp chí 11(2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: Đại học Cần Thơ
Số tạp chí (2015) Trang: 213-226
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du
Số tạp chí (2015) Trang: 185-191
Tạp chí: Kỹ yếu hội thảo khoa học đào tạo và nghiên cứu khoa học ở ĐBSCL
Số tạp chí (2015) Trang: 72-79
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị quốc gia lần thứ VIII về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin(FAIR): Hà Nội, 9-10/07/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 152 - 161
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VIII
Số tạp chí ISBN 978-604-60-2019-6(2015) Trang: 250-256
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI-THÚ Y
Số tạp chí (2015) Trang: 111-119
Tạp chí: Hội nghị khoa học bảo vệ Thực vật toàn quốc, Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2015
Số tạp chí Tháng 12-2015(2015) Trang: 126-131
Tạp chí: Kỹ yếu hội thảo phát triển chăn nuôi bền vững
Số tạp chí (2015) Trang: 195-198
Tạp chí: Hội thảo khoa học "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", tổ chức ở Nhà Điều Hành ĐHCT, ngày 19/12/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 170-175
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐBSCL THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
Số tạp chí (2015) Trang: 211-216
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐBSCL THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
Số tạp chí ISBN 978-604-60-2019-6(2015) Trang: 411-417
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI-THÚ Y


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...