Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2017
Số tạp chí (2017) Trang: 156-164
Tạp chí: FAIR 2017 Đà Nẵng
Liên kết:

Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất hệ thống điểm danh bằng mặt người với máy học véc-tơ hỗ trợ (Support Vector Machines - SVM) sử dụng đặc trưng GIST. Hệ thống điểm danh thực hiện hai bước chính là định vị khuôn mặt trong ảnh thu được từ camera và định danh đối tượng từ ảnh khuôn mặt. Bước định vị khuôn mặt được thực hiện dựa trên các đặc trưng Haar-like kết hợp với mô hình phân tầng (Cascade of Boosted Classifiers - CBC). Chúng tôi đề xuất huấn luyện mô hình máy học SVM sử dụng đặc trưng GIST để thực hiện định danh đối tượng từ ảnh khuôn mặt. Kết quả thực nghiệm trên tập dữ liệu gồm 6722 ảnh của 132 đối tượng là những sinh viên Khoa CNTT-TT Trường Đại học Cần Thơ cho thấy máy học SVM sử dụng đặc trưng GIST đạt đến 99.29% độ chính xác trên tập kiểm tra, cao hơn khi so với mô hình mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN), máy học SVM sử dụng mô hình túi từ (Bag-of-Words - BoW) của đặc trưng SIFT (Scale-Invariant Feature Transform), Bayes thơ ngây với láng giềng gần nhất (Naïve Bayes Nearest Neighbor - NBNN) sử dụng đặc trưng SIFT có độ chính xác lần lượt là 96.88%, 97.54% và 98.88%.

Các bài báo khác
Số tạp chí (2017) Trang: 106-115
Tạp chí: Kết cấu và vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển và hải đảo
Số tạp chí (2017) Trang: 256-274
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2017 tại Đà Nẵng
Số tạp chí (2017) Trang: 266-274
Tạp chí: Hội thảo Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL trong quá trình hội nhập và phát triển, 28-11-2017, ĐHCT
Số tạp chí (2017) Trang:
Tạp chí: UHD-CTU Annual economics and business conference, 13-14/1/2017, Can Tho University
Số tạp chí (2017) Trang: 742-754
Tác giả: Võ Văn Dứt
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS – 2017
Số tạp chí 16(2017) Trang: 29-34
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
Số tạp chí (2017) Trang: 1290-1295
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Toàn Quốc lần thứ 7 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Hà Nội ngày 20/10/2017
Số tạp chí (2017) Trang: 853-865
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online), Can Tho University, Vietnam, pp. 161-167, January 13-14-8, 2017
Số tạp chí (2017) Trang: 789-799
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
Số tạp chí (2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
Số tạp chí 1(2017) Trang: 150-162
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Hội thảo Khoa học quốc tế
Số tạp chí (2017) Trang: 38-50
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin 2017, Trường Đại học Cần Thơ, ngày 03/11/2017
Số tạp chí (2017) Trang: 108-113
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 20 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Quy Nhơn - Bình Định 23-24/11/2017
Số tạp chí (2017) Trang: 826-835
Tạp chí: CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS - UHD 2017 CONFERENCE
Số tạp chí ISBN 978-604-60-2492-7(2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...