Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2018
Số tạp chí ISBN 978 604 913 759 4(2018) Trang: 1282-1288
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Chọn tạo giống đậu xanh bằng phương pháp đột biến bởi hóa chất Ethyl Methane Sulphonate đã được nghiên cứu ở nhiều nơi trên thế giới. Việc lựa chọn và phát triển các đột biến thành các giống được đề xuất cho nông dân đã được thực hiện thành công trên nhiều quốc gia, tuy nhiên ở Việt Nam vẫn còn ít thông tin. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tuyển chọn được từ 1 đến 2 dòng đậu xanh ĐX208 đột biến ngắn ngày, năng suất cao và cho trái chín đồng loạt. Đề tài gồm các nôi dung (i) đánh giá các thành phần năng suất, năng suất và đặc tính cho trái chín đồng loạt của 13 dòng đậu xanh ĐX208 đột biến ở M6; (ii) kiểm tra độ thuần của 13 dòng này bằng kỹ thuật SSR; (iii) xác định trình tự gen của 3 dòng đậu xanh đột biến tốt và giống ĐX208 (giống gốc) bằng dấu SNPs. Nội dung (i) được thực hiện vào vụ Đông Xuân 2015- 2016 tại Nông trại Thực nghiệm Khu 2 - Trường Đại học Cần Thơ. Mười ba dòng đột biến và giống đối chứng (ĐX208) được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 1 nhân tố, 3 lần lặp lại, khoảng cách gieo 45x20 cm, mật độ 22 cây/m2, diện tích 1 ô thí nghiệm là 9m2. Mức công thức phân bón được áp dụng 60N-60P2O5-40K2O. Kiểm tra độ thuần của các dòng đột biến được thực hiện tại phòng thí nghiệm Di truyền Chọn giống - Trường Đại học Cần Thơ và giải trình tự gen tại Công ty Sinh Hóa Phù Sa. Kết quả đã chọn được 4 dòng đậu xanh đột biến ở M6 (ĐX8-1-28-8B, ĐX6-5-1-10, ĐX4A-3-3-1, ĐX2-1-26-5) đáp ứng với mục tiêu đề ra như ngắn ngày (61-62 ngày), trái chín đồng loạt, năng suất của các dòng này dao động từ 2,99 – 3,29 tấn/ha, cao hơn so với năng suất của giống ĐX208 (đối chứng) (2,60 tấn/ha) (**p); Mười ba dòng ĐX208 đột biến ở M6 đều mang kiểu gen đồng hợp ở tính trạng khối lượng 1.000 hạt và ngày trổ hoa và kiểu gen giữa các dòng đột biến này đã thay đổi so với giống ĐX208 (giống gốc); Trình tự gen liên quan đến tính trạng khối lượng 1.000 hạt giữa 3 dòng đậu xanh đột biến và giống gốc đều khác nhau, dòng ĐX6-6-28-14 được xác định là khác biệt về mặt di truyền nhất so với giống ĐX208.

Các bài báo khác
Số tạp chí tháng 11/2018(2018) Trang: 87-97
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay
Số tạp chí (2018) Trang: 609-616
Tạp chí: The quality of teachers and education managers in the current context: The trend in Vietnam and the world
Số tạp chí (2018) Trang: 403-410
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2018
Số tạp chí (2018) Trang: 274-279
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Định hướng liên kết và phát triển du lịch tiểu vùng duyên hải phía đông đồng bằng sông Cửu Long" tháng 11/2018 tại Trà Vinh
Số tạp chí (2018) Trang: 283-293
Tạp chí: Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, giai đoạn 2013-2018, Địa điểm: Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Trì, Hà Nội, Thời gian: 06-07/09/2018
Số tạp chí (2018) Trang: 273-280
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XI về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin"
Số tạp chí (2018) Trang: 86-90
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
Số tạp chí ISBN 978 604 913 759 4(2018) Trang: 1290-1296
Tạp chí: Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018, Hà Nội, 26 tháng 10
Số tạp chí (2018) Trang: 7-13
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
Số tạp chí (2018) Trang: 14-20
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
Số tạp chí (2018) Trang: 342-351
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
Số tạp chí Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018"(2018) Trang: 132-137
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
Số tạp chí (2018) Trang: 117-123
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
Số tạp chí (2018) Trang: 83-89
Tạp chí: Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
Số tạp chí (2018) Trang: 73-82
Tạp chí: Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
Số tạp chí (2018) Trang: 65-72
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
Số tạp chí (2018) Trang: 124-129
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí (2018) Trang: 136-142
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí (2018) Trang: 118-123
Tạp chí: Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Lần thứ 10(2018) Trang: 239-246
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc
Số tạp chí (2018) Trang: 600-618
Tạp chí: Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập, Đại học Phú Yên, 24/8/2018
Số tạp chí (2018) Trang: 58-66
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
Số tạp chí Trường Đại học Cần Thơ(2018) Trang: 129-135
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, 8h 16/11/2018, tại Nhà điều hành trường Đại học Cần Thơ
Số tạp chí (2018) Trang: 39-48
Tác giả: Hồ Thị Hà
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Đại học Cần Thơ,16/11/2018
Số tạp chí (2018) Trang: 31-38
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẵng hiện nay, Đại học Cần Thơ, 16/11/2018


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...