Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17(42) (2016) Trang: 59-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Liên kết:

Bài viết trình bày kết quả thực hiện kết hợp phương pháp nghiên cứu lí thuyết và thực tế để đánh giá năng lực sử dụng số liệu thống kê (SLTK) trong dạy học Địa lí trung học phổ thông (THPT) của sinh viên ngành Sư phạm Địa lí. Trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát về năng lực sử dụng SLTK khi tập giảng tại Trường Đại học Sài Gòn và Trường Đại học Cần Thơ, nhóm tác giả đề xuất một số biện pháp giúp phát triển năng lực sử dụng SLTK trong dạy học Địa lí THPT cho SV ngành Sư phạm Địa lí nói chung và SV của 2 trường nói riêng.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 81-89
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tải về
(2016) Trang: 1176-1181
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển Kinh tế xanh
(2015) Trang: 64-70
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên Sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
(2014) Trang: 973-978
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8
1 (2013) Trang: 81
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...