Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 1176-1181
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển Kinh tế xanh
Liên kết:

 Bài báo Bài viết đã kết hợp phương pháp nghiên cứu lí thuyết và khảo sát thực tế để phân tích thực trạng sử dụng courseware trong dạy học ở Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, courseware là hình thức dạy học rất phù hợp để phát triển năng lực Tự học cho sinh viên. Tuy nhiên, hầu hết courseware ở Trường Đại học Cần Thơ đều sử dụng bài giảng ở định dạng PDF (chuyển từ giáo trình in sang giáo trình điện tử), chưa đáp ứng được nhu cầu tự học của SV. Từ thực trạng đó, tác giả đề xuất những tiêu chí đánh giá cũng như yêu cầu cần thiết về cấu trúc, nội dung, phương pháp dạy học,… của một courseware.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 81-89
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tải về
(2015) Trang: 64-70
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên Sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
(2014) Trang: 973-978
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8
1 (2013) Trang: 81
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...