Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 214-221
Tạp chí: Hội Nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu Long làm một trong những vùng dễ bị tổn thương nhất thế giới dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trong khi những chính sách gần đây của chính phủ Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu chưa mang lại hiệu quả rõ rệt thì những mô hình sinh kế bền vững ra đời thông qua các hình thức học tập chuyển hóa là vô cùng cần thiết. Một số câu chuyện thành công từ mô hình VACB ở huyện Phong Điền – Thành phố Cần Thơ mang lại rất nhiều bài học thực tế về Học tập chuyển hóa trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và thế giới. Bài viết này giải quyết hai vấn đề: thứ nhất, các phương pháp học tập chuyển hóa để thay đổi niềm tin, hình thức sản xuất bền vững qua mô hình VACB và cả lối sống của người dân ở Cần Thơ. Thứ hai, tiềm năng và triển vọng phát triển các hình thức Học tập chuyển hóa trong mô hình VACB và các mô hình sinh kế bền vững khác.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 81-89
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tải về
(2016) Trang: 1176-1181
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển Kinh tế xanh
(2015) Trang: 64-70
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên Sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
(2014) Trang: 973-978
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8
1 (2013) Trang: 81
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...