Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 437-442
Tạp chí: Hội nghị khoa học chăn nuôi - Thú Y toàn quốc, Tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ vào Tháng 4/2015
Liên kết:

Để tận dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn phụ phẩm là protein trong quá trình chế biến cá Tra phi lê đông lạnh, nghiên cứu thủy phân protein từ phụ phẩm cá Tra sử dụng enzyme bromelain thương mại chiết xuất từ thân khóm (EC 3.4.22.32) đã được thực hiện. Kết quả cho thấy hàm lượng protein trung bình trong phụ phẩm từ đầu, vây là 17,363g/100g nguyên liệu. Đây là nguồn nguyên liệu có thành phần dinh dưỡng cao. Điều kiện thủy phân tối ưu cho bromealin trên cơ chất protein từ phụ phẩm trên là pH 6,5 và nhiệt độ là 55oC. Kết quả thủy phân đã xác định được cặp tỉ lệ enzyme và cơ chất thích hợp là 1,5mg Enzyme (E)/ 1,042g protein cho hiệu suất cao và ổn định trong 120 phút, với hiệu suất đạt 22,75% (tính theo lượng tyrosin giải phóng ra). Kết quả phân tích protein được thủy phân trên điện di đồ SDS-PAGE cho thấy hầu hết protein từ thịt phụ phẩm cá Tra đã được thủy phân thành dạng peptide phân tử lượng thấp cũng như hỗn hợp các acid amin với hàm lượng cao. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoàn toàn có thể thủy phân protein từ phụ phẩm cá Tra bằng bromelain để sử dụng làm thức ăn cho người và vật nuôi.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 110-115
Tải về
(2016) Trang: 33-41
Tạp chí: Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học - Từ nghiên cứu đến sản xuất
1 (2013) Trang: 538
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2013) Trang: 232
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 10
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 28
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 35
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 11
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...