Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 33-41
Tạp chí: Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học - Từ nghiên cứu đến sản xuất
Liên kết:

Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ gạo mầm, nghiên cứu chế biến bột gạo mầm dinh dưỡng uống liền từ gạo mầm giống lúa OM4900 bằng phương pháp sấy phun đã được thực hiện. Trước tiên, quá trình dịch hóa được thực hiện bằng cách thay đổi nồng độ α-amylase từ 0,15-0,45%. Để thực hiện được điều đó, gạo mầm được nghiền mịn và phối chế với nước theo tỷ lệ 1:2, thời gian xử lý từ 5-60 phút ở pH6,5, 85oC. Sản phẩm dịch hóa được phối chế với sữa bột gây ở các tỷ lệ khác nhau (15:20, 20:15, 25:10 và 30:5) và đem sấy phun ở nhiệt độ từ 160-180oC. Sản phẩm được theo dõi trong thời gian 8 tuần bảo quản. Kết quả cho thấy thủy phân gạo mầm bằng 0,3% a-amylase trong 40 phút là tối ưu cho quy trình tiếp theo. Tỷ lệ  dịch gạo mầm sau thủy phân và bột sữa gầy ở tỷ lệ 25:10 thích hợp cho quá trình sấy phun ở 170oC, tốc độ bơm nhập liệu 485ml/giờ và tốc độ dòng khí 3,9 m/s sẽ cho sản phẩm ổn định (độ ẩm 5,34%; Aw  0,41), hiệu suất thu hồi cao và đảm bảo chất lượng sản phẩm (duy trì tốt γ-amino butyric acid ở 430,5ppm và γ-oryzanol ở 11,5ppm). Khi bảo quản sản phẩm trong bao bì PA, kết quả thể hiện độ ẩm, hoạt độ nước, chỉ số không hòa tan, tổng số nấm men, nấm mốc và cảm quan vẫn được duy trì ổn định trong 8 tuần, điều này cho thấy sản phẩm có triển vọng bảo quản trong thời gian dài hơn mà vẫn giữ được chất lượng ban đầu. 

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 110-115
Tải về
(2015) Trang: 437-442
Tạp chí: Hội nghị khoa học chăn nuôi - Thú Y toàn quốc, Tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ vào Tháng 4/2015
1 (2013) Trang: 538
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2013) Trang: 232
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 10
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 28
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 35
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 11
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...