Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của cỏ mồm Hymenachne acutigluma tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Cỏ được đánh giá các chỉ tiêu khi đang ở lứa thu hoạch thứ 12, 13 và 14. Kết quả điều tra cho thấy năng suất cỏ mồm chịu ảnh hưởng bởi các lứa thu hoạch khác nhau. Ở thí nghiệm này, lứa thu hoạch thứ 12 cho năng suất chất xanh và năng suất CP cao nhất với các giá trị lần lượt là 52,03 và 0,88 tấn/ha. Tương tự, lứa thu hoạch cũng ảnh hưởng đến vật chất khô (DM), xơ acid (ADF) và xơ trung tính (NDF) của cỏ mồm. Protein thô (CP) không có sự biến động lớn giữa các lứa thu hoạch khi tăng lượng phân bón ở lứa cắt thứ 14. 

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...