Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Nhằm đánh giá chất lượng thân bắp ủ chua qua thời gian bảo quản, một nghiên cứu được thực hiện từ 9/2016 đến 12/2016 tại Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ và huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm (TN) được tiến hành trên thân cây bắp nếp sau khi thu hoạch trái ở thời điểm 65 ngày sau khi trồng, được ủ với rỉ mật đường (Tỷ lệ 5%) để đánh giá chất lượng thân bắp ủ chua qua các thời gian bảo quản khác nhau. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 8 nghiệm thức (NT) và 4 lần lặp lại. Tám thời gian bảo quản là 0 ngày (TB0), 7 ngày (TB7), 14 ngày (TB14), 21 ngày (TB21), 30 ngày (TB30), 60 ngày (TB60), 90 ngày (TB90) và 120 ngày (TB120).

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...