Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
218 (2017) Trang: 19-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Khảo sát được thực hiện từ tháng 01/2014 đến tháng 05/2015 trên 1.483 ổ heo nái ở 3 trại thuộc công ty TNHH MTV Chăn nuôi Tiền Giang. Mục đích của khảo sát nhằm đánh giá năng suất sinh sản của heo nái giống thuần Duroc (D), Landrace (L) và Yorkshire (Y) và nhóm heo lai 2 giống (LY, DL, YL, PL, PY) và nhóm heo lai 3 giống D(LY/YL), L(DL/PL) và Y(DY/PY). Về giống heo, D thuần có năng suất sinh sản thấp hơn L và Y thuần. Nhóm heo lai 2 giống (YL, LY) và 3 giống có các chỉ tiêu về năng suất sinh sản (số con sơ sinh, khối lượng sơ sinh, số con cai sữa, khối lượng cai sữa...) tương đương nhau. Phân tích theo lứa đẻ, các chỉ tiêu năng suất sinh sản ở lứa 1, 2 thấp hơn ở các lứa 3-7 sau đó giảm ở lứa 8-9. Ảnh hưởng của tháng phối giống lên năng suất sinh sản của heo nái không rõ rệt.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...