Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
224 (2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện tại Trại heo giống thuộc Trung tâm giống Nông nghiệp Vĩnh Long nhằm xác định hệ số di truyền (HSDT) về một số tính trạng sinh sản của 2 nhóm giống heo nái thuần là Yorkshire (36 nái) và Landrace (36 nái) ở giai đoạn nuôi con (từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi). Hệ số di truyền về tính trạng số con sơ sinh/ổ của heo Yorkshire và Landrace lần lượt là 0,18 và 0,44; số con cai sữa/ổ tương ứng là 0,64 và 0,27. Hệ số di truyền về tính trạng khối lượng (KL) sơ sinh/ổ là 0,58 và 0,51; cai sữa/ổ đều là 0,22 trên cả 2 giống heo này

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...