Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Nhằm đánh giá chất lượng các khẩu phần thức ăn ủ chua cho bò khi kết hợp nguồn phụ phẩm nông nghiệp với các nguồn thực liệu khác, một nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10/2017 đến 4/2018 tại Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số ba nhân tố: chất bổ sung (mật đường và thực liệu khác), nguồn phụ phẩm (thân bắp, dây khoai lang và dây đậu phộng) và thời gian bảo quản (1, 2 và 3 tháng bảo quản) với 3 lần lặp lại. Kết quả cho thấy các mẻ ủ đáp ứng các yêu cầu về đánh giá cảm quan, chất lượng, màu sắc và mùi thể hiện sự đặc trưng của thức ăn ủ chua. Giá trị pH của các nghiệm thức (NT) giảm một cách nhanh chóng sau 1 tháng bảo quản. Các NT được đánh giá tốt vì có pH 4-4,5. Hàm lượng axít lactic/tổng số axít hữu cơ cao ở mẻ ủ sử dụng nguồn thực liệu để trộn (90,6%) hơn là sử dụng nguồn mật đường (86,9%). Chỉ có NT ủ chua dây đậu phộng với các nguồn thực liệu khác ở thời điểm sau 1 và 2 tháng bảo quản mới phát hiện có axít propionic và axít butyric. Chất bổ sung, nguồn phụ phẩm và thời gian bảo quản đều ảnh hưởng đến thành phần hoá học của mẻ ủ. Nguồn phụ phẩm được phối trộn với các thực liệu khác sẽ gây ra sự giảm đáng kể thành phần hoá học của mẻ ủ (P

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...