Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 102-111
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 25/11/2019

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Characterization of potential probiotic Lactobacillus from whiteleg shrimp intestines for possible additives in pellet feeding

Từ khóa:

Kháng khuẩn, hoạt tính enzyme ngoại bào, Lactobacillus, Litopenaeus vannamei, probiotic

Keywords:

Antibacterial activity, extracellular enzyme activity, Lactobacillus, Litopenaeus vannamei, probiotic

ABSTRACT

This study was aimed to screen the strains of Lactobacillus spp. from the intestines of whiteleg shrimp, Litopenaeus vannamei that had probiotic properties for feed additives in intensive shrimp farming. One hundred and twenty whiteleg shrimp were collected from 12 ponds in Soc Trang, Tra Vinh, Bac Lieu and Ca Mau. Results showed that 141 strains were isolated from MRS agar. Results of the biochemical tests indicated that 23 selected strains were spherical, short rod shape; gram positive; negative for oxidase and catalase reactions. Ten strains, TV32, TV21, TV17, BL11A, DH5B, CM2B, DH3D, DH7D, DH9C, ST11, were selected based on the results of antagonistic activity and bacteriocin producing tests. These strains showed the inhibitory activity against pathogenic bacteria Vibrio parahaemolyticus with the average inhibition zone in a range of 7-11.5 mm, of which the TV32 strain showed the highest antagonist activity. Among these strains, TV32 was the strongest extracelluar enzyme activity, including protease, leu-aminopeptidase and a-amylase. Therefore, it was suggested that TV32 strain could be used for in vivo evaluations for development of probiotics for whiteleg shrimp culture.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm tuyển chọn một số chủng vi khuẩn Lactobacillus spp. từ ruột tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) có đặc tính probiotic để bổ sung vào thức ăn nuôi tôm thâm canh. Tổng cộng 120 mẫu tôm được thu từ 12 ao tôm thuộc bốn tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu và Cà Mau. Kết quả phân lập được 141 chủng trên môi trường MRS agar. Kết quả kiểm tra đặc điểm sinh hóa cho thấy 23 chủng vi khuẩn Lactobacillus spp. được chọn có hình cầu, hình que ngắn, gram dương, phản ứng oxidase và catalase âm tính. Kết quả xác định tính đối kháng và khả năng sinh bacteriocin thu được 10 chủng vi khuẩn bao gồm TV32, TV21, TV17, BL11A, DH5B, CM2B, DH3D, DH7D, DH9C, ST11. Các chủng này thể hiện tính đối kháng với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, với đường kính kháng khuẩn trung bình từ 7,0-11,5 mm. Trong số các chủng này, chủng TV32 có hoạt tính enzyme protease, leu-aminopeptidase, và a-amylase cao và có thể được sử dụng cho các nghiên cứu in vivo để phát triển sản phẩm probiotic cho nuôi tôm thẻ chân trắng.

Trích dẫn: Huỳnh Trường Giang, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Vũ Hùng Hải, Phạm Phị Tuyết Ngân và Vũ Ngọc Út, 2020. Đánh giá hoạt tính của vi khuẩn Lactobacillus từ ruột tôm thẻ chân trắng có tiềm năng probiotic để bổ sung vào thức ăn tôm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 102-111.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 153-165
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 183-191
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 69-76
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 71-80
Tải về
(2014) Trang: 24
Tạp chí: Aquaculture and Fisheries: A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 42
Tạp chí: Aquaculture and Environment:A focus in the Mekong delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 202
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW Marriot Hotel-Surabaya-Indonesia, October 30-31th, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...