Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2020) Trang: 141-146
Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
Liên kết:

Dẫn xuất benzimidazole luôn thu hút sự quan tâm trong lĩnh vực tổng hợp Hóa dược do có phổ hoạt tính sinh học rất rộng bao gồm kháng khuẩn, kháng nấm, giảm đau, kháng viêm, kháng virus, kháng ung thư,... Trong nghiên cứu này, quy trình hiệu quả tổng hợp các dẫn xuất bis-benzimidazole mang cầu nối thioether đã được thiết kế thành công. Dựa trên quy trình này, chín dẫn xuất thioether-linked bis-benzimidazole, trong đó có tám dẫn xuất mới, đã được tổng hợp thành công với hiệu suất toàn phần khá tốt (42% -70%). Cấu trúc của các hợp chất được xác nhận đầy đủ bằng phương pháp phổ nghiệm như HR-ESI-MS, FT-IR, 1H-NMR và 13C-NMR.  

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-5
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 1-5
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 138-142
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 36-41
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 6-11
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 74-81
Tải về
Volume 620, Number 1 (2019) Trang: DOI: 10.1088/1757-899X/620/1/012012
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Conference preceeding The 3rd Analytica Vietnam Conference 2013.
50 (2012) Trang: 105
Tạp chí: Tạp chí Hóa học (Viện KHCN Việt Nam), 2012, 50 (5A) 105-108.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...