Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Ngân hàng
Liên kết:

Mục tiêu chính của bài viết này là nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu và tăng trưởng tín dụng của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập chủ yếu từ các báo cáo thường niên của 12 chi nhánh ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2008 – 2014. Sử dụng mô hình hồi quy hiệu ứng cố định, kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng tín dụng có mối tương nghịch với tỷ lệ nợ xấu của các chi nhánh. Ngoài ra, nghiên cứu này còn tìm thấy mối tương quan thuận giữa tăng trưởng tín dụng với tăng trưởng vốn huy động. 

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 245-253
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 289-298
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 61-67
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 61-68
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 72-78
Tải về
(2015) Trang: 246-253
Tạp chí: Vai trò của ngân hàng và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp - nông thôn
23(3) (2016) Trang: 36-56
Tạp chí: Journal of Economic Development
(2015) Trang: 218-230
Tạp chí: Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững
(2015) Trang: 246-258
Tạp chí: Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong tiến trình gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
1 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Phát triển KT-XH
2 (2012) Trang: 711
Tạp chí: AJ. MR
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...