Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
Liên kết:

Một nghiên cứu được thực hiện trên 60 ổ trứng so và trứng rạ của gà nòi lai chăn thả. Mỗi ổ trứng chọn 3 quả dùng để xác định khối lượng, thành phần hóa học, chất lượng trứng và thành phần của chất béo như cholesterol, triglyverides và HDL-chloesterol của lòng đỏ trứng. Trứng so có khối lượng trung bình là 39,16 g, nhỏ hơn trứng rạ (41.86 g). Trứng gà so có tỉ lệ lòng đỏ/lòng trắng, chỉ số lòng trắng, đơn vị Haugh và độ dày vỏ cao hơn trứng rạ. Thành phần hóa học của nguyên trứng, lòng đỏ và lòng trắng của 2 loại trứng không khác nhau. Tuy nhiên, protein của trứng rạ cao hơn trứng so. Hàm lượng cholesterol của trứng so (8,0 mg) thấp hơn trứng rạ (8,94 mg/g lòng đỏ). Ngược lại triglycerides và HDL-C của trứng so cao hơn. Nghiên cứu nàu cung cấp các thông số ban đầu về chất lượng trứng, thành phần hóa học và chất béo của gà Noi lai thả vườn ở đồng bằng sông Cửu Long.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...