Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
229 2-2018 (2018) Trang: 65-69
Tạp chí: KH Chan nuoi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng thay thế cám nguyên bằng cám ly trích béo trong KP lên năng suất sinh sản, chất lượng trứng, tỷ lệ tiêu hóa và tích lũy nitơ của gà. Tổng số 144 gà mái đẻ Isa Brown 38-46 tuần tuổi được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 khẩu phần: 10% cám nguyên, 10 và 15% cám ép, 12 lần lặp lại. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ đẻ, KL, SL trứng, HSCHTA và TLTH dưỡng chất giữa ba KP, nhưng mức 15% cám ép có nitơ tích lũy thấp hơn 10% cám ép và cám nguyên. Cũng không có sự khác biệt về chất lượng trứng như chỉ số hình dáng, chỉ số lòng trắng, lòng đỏ, màu lòng đỏ, đơn vị Haugh. Tuy nhiên, độ dày vỏ của trứng gà nuôi 15% cám ép giảm hơn khẩu phần 10% cám nguyên và ám ép. Có thể thay thế hoàn toàn cám nguyên bằng cám ép với tỷ lệ 10%, nếu giá cám ép rẻ có thể sử dụng đến 15% trong khẩu phần.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...