Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
251 (2019) Trang: 87-91
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Đề tài được tiến hành để khảo sát mức độ bệnh viêm cơ ức sâu (DPM: Deep Pectoral Myopathy) ở gà thịt công nghiệp. Nghiên cứu được thực hiện tại một nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà trên 378.000 gà Ross 308 từ 35 đến 42 ngày tuổi bao gồm trống mái được lấy ngẫu nhiên từ 14 trang trại. Gà khảo sát được chia ra làm 3 nhóm khối lượng dựa trên tỷ lệ cân nặng/thân thịt là loại nhỏ (2,8/2,0kg). Thực hiện tách thịt ức ra khỏi xương, quan sát bệnh DPM dựa vào mức độ viêm cơ ức nhỏ (Pectoralis minor); mức tổn thương được chia thành 3 giai đoạn dựa vào sự biến đổi màu sắc thịt bao gồm viêm cơ ức cấp tính (giai đoạn đầu), cơ ức hồng (giữa) và cơ ức xanh (lâu ngày). Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ mắc bệnh DPM là 0,63%. Tỷ lệ DPM xuất hiện ở gà nhỏ, trung bình và lớn lần lượt là là 0,24; 0,18 và 0,2%. Dựa theo màu sắc cơ bệnh, tỷ lệ gà bị viêm cơ ức cấp tính là 0,17%, cơ ức hồng là 0,1% và cơ ức xanh 0,36%. Tỷ lệ mắc bệnh DPM không khác nhau giữa các nhóm gà do ít chênh lệch về tuổi (35-42 ngày tuổi). Kết quả nghiên cứu cho thấy DPM xuất hiện phổ biến trên dòng gà thịt Ross 308 nuôi công nghiệp.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 1-7
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 1-8
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 14-18
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 151-157
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 18-25
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 183-192
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 75-84
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 8-17
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 83-90
Tải về
tháng 4-2015 (2015) Trang: 784-789
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
tháng 4-2015 (2015) Trang: 302-307
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
(2009) Trang:
Tạp chí: JIRCAS-CTU Proceedings of the Workshop on the technology Development for livestock Production, February 22, 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings The 20th Asian – Pacific Weed Science Society Conference, 7-11 November, 2005, HCM City
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock-based Sustainable Farming Systems in the Lower Mekong Basin, MEKARN-CTU Cantho, 23-25 May, 2005
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...