Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
40(se) (2018) Trang: 83-87
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
Liên kết:

Nghiên cứu này, khả năng kháng cỏ của cây bồ công anh, Hypochaeris radicata L. được khảo sát trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới. Kết quả thí nghiệm cho thấy bột nghiền từ lá, hoa và rễ có hiệu quả ức chế sự nảy mầm đối với cỏ cú (Cyperus rotundus) và cỏ mực (Eclipta prostrata) trồng trong nhà lưới. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, bột nghiền từ các bộ phận này cũng cho thấy có khả năng ức chế sự nảy mầm hạt cải củ (Raphanus sativus L.) và hạt cỏ lồng vực (Echinochloa crus-galli). Mẫu cao chiết từ các bộ phận phận lá, hoa và rễ được sử dụng để định lượng các axit phenolic bằng HPLC. Kết quả định lượng đã xác định có sự hiện diện của bảy loại axit phenolic trong các mẫu cao chiết, đó là chlorogenic, syringic, vanillin, synapic, pcoumaric, benzoic và ellagic. Các axit phenolic này đã được nhiều nhà khoa học chứng minh có hoạt tính kháng cỏ dại. Từ những kết quả nghiên cứu cho thấy, cây bồ công anh là một loài thực vật hoang dã có tiềm năng cho những nghiên cứu về các hợp chất kháng cỏ.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 106-110
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 41-47
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 85-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...