Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
202(09) (2019) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
Liên kết:

Sử dụng ruồi giấm (Drosophila melanogaster) trong nghiên cứu dược liệu có hoạt tính kháng oxy hóa có nhiều đểm thuận lợi như: bộ gene đã được giải mã hoàn toàn, có 75% các gen gây bệnh trên người được tìm thấy có trong ruồi giấm, vòng đời ngắn, dễ nuôi giữ, … Kết quả nghiên cứu đã chứng minh ruồi giấm đực CS (Canton S) được nuôi trong điều kiện có bổ sung D-Galactose lão hóa nhanh và có tuổi thọ trung bình, tuổi thọ tối đa ngắn hơn so với ruồi giấm được nuôi trong thức ăn tiêu chuấn. Các gene có vai trò tổng hợp các enzyme kháng oxy hóa có trong ruồi giấm như Sod1, Cat và Rpn11 tăng biểu hiện khi được nuôi giữ trong thức ăn có D-Galactose. Ruồi giấm được nuôi giữ trong điều kiện có H2Ochết nhanh hơn so với đối chứng không sử dụng H2O2. Ruồi giấm được nuôi trong thức ăn có bổ sung acid gallic có khả năng kháng oxy hóa tốt hơn so với đối chứng. Từ đó cho thấy, D-Galactose và H2Ocó thể được sử dụng như là tác chất trong nghiên cứu dược liệu có hoạt tính kháng oxy hóa in vivo.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 106-110
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 41-47
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 85-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...