Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25 (2020) Trang: 147-158
Tạp chí: Frontiers in Bioscience

Developmental processes are cascades of biological changes linked with information transfer, growth, and differentiation during the life cycle of an organism. Lipid metabolism plays a vital role in the life cycle of organisms. Drosophila models grant numerous advantages in investigating the underlying mechanisms of each process as well as their connections. In each section of this review, we will discuss multiple studies revealing the function of lipid-related genes in different stages of early development: spermatogenesis, oogenesis, embryogenesis along with late development in life cycle of Drosophila.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 106-110
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 41-47
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 85-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...