Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 61-70
Tạp chí: Hội Nghị Côn Trùng Học Quốc Gia Lần thứ 8
Liên kết: http://

GC-EAD and GC-MS analysis of a pheromone extracted from virgin females of the yellow peach moth, Conogethes punctiferalis damageding on fruit orchards in the Mekong delta concluded two components. In this mixture, (E)-10-Hexadecenal (E10-16:Ald) was the main compound with retention time was recorded at 15.15 min and 300 ?V of electron intensity. In field tests, lures mixed with E10-16:Ald and Z10-16:Ald in 9:1 ratio got the strongest effectiveness for attracting the male moth C. punctiferalis and were also significantly different from that of control. The numbers of captured males collected from them were 5 times as many as lure including only E10-16:Ald. Besides, compound E10-15:Ald presence of 5% inhibited attractive moth C. punctiferalis of sex pheromone lures.

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 80-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...