Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 54-58
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Study on conditioning broodstock and stimulating artificial propagation of Ostechilus melanopleura

Từ khóa:

Osteochilus melanopleura, sinh sản nhân tạo, hormone

Keywords:

Osteochilus melanopleura, artificial propagation, hormone

ABSTRACT

The study on artificial propagation and nursing of Osteochilus melanopleura was conducted at the NationalBreedingCenterfor Southern Fresh-water Aquaculture. Results indicated that brood fish matured after 5 months conditioning in earthen pond. Conditioning density was 17 kg-1m2consisting 12 kg Osteochilus melanopleura and 5 kg of Cirrhinus jullieni. Formulated feed containing 70% of rice bran and 30% of fish meal was fed to broodstock. Dissolved oxygen, water temperature and pH levels were 4,2-7,5 ppm, 28-32oC, 6,9-8,0 respectively. Result also shown that maturation rates of male and female were 73.33% and 59.60 % respectively. Male got mature one month earlier than female in the same environment condition.

The combinations of pituitary gland and/or HCG, LH-RHa were designed as treatments for artificial induced spawning. The combination of pituitary gland 2 mg and HCG 2,000 IU caused ovulation rate 33.33%. The dosage of LH-RHa 150 àg + DOM 10 mg reflected the similar patterns of the first treatment 33,33%. The third treatment was pituitary gland 2 mg + LH-RHa 80 mg + DOM 10 mg gave higher ovulation and fertilization rate 66.67 %. The combination of pituitary gland 2 mg + LH-RHa 100 mg + DOM 10 mg resulted highest ovulation, fertilization and hatching rates, which were 100%. The embryo development took 12 hours at 28-30oC.

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu ?Biện pháp nuôi vỗ và kích thích sinh sản nhân tạo cá mè hôi (O. melanopleura)? được tiến hành tại Trung tâm giống quốc gia Thủy sản nước ngọt Nam Bộ đã ghi nhận: cá mè hôi đã thành thục sau 5 tháng nuôi vỗ (kiện mật độ nuôi vỗ 17 kg/m2 :trong đó cá mè hôi 12 kg, cá linh 5 kg), với thức ăn là cám 70%, và bột cá lạt 30%. Một số yếu tố môi trường của ao nuôi hoàn toàn phù hợp với sự thành thục của cá bố mẹ: oxy hoà tandao động trong khoảng 4,2-7,5, nhiệt độ trong khoảng 28 ? 32oC và pH: 6,9 ? 8. Tỷ lệ thành thục của cá cái cao nhất là 59,6%, cá đực là 73,33%. Trong cùng điều kiện ao nuôi, cá đực thành thục sau cá cái khoảng 30 ngày.

Khi cá đã thành thục thì có thể sử dụng 2 mg não + 2000UI HCG/kg, 150àg LRHa +10mg DOM/kg chỉ có 33,33% cá mè hôi rụng trứng nhưng nếu kết hợp 2 mg não thùy + 80 àg LRHa +10mg DOM, đã có tác dụng kích thích cá mè hôi đẻ trứng với tỷ lệ là 66,67 %. Thời gian phát triển phôi là 12 -13 giờ ở nhiệt độ 28-300C.

Các bài báo khác
Số 19a (2011) Trang: 204-210
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 219-224
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 64-69
Tải về
01 (2017) Trang: 215-223
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...