Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2014) Trang: 191-196
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Nghiên cứu chế biến hai sản phẩm chả cá tra giả cá ngừ sốt rượu vang và đồ hộp cá tra giả cá ngừ sốt ớt được thực hiện với mục tiêu nhằm đa dạng hóa sản phẩm từ nguyên liệu cá tra. Thí nghiệm 1 được thực hiện nhằm tìm ra tỷ lệ cá tra: cá ngừ thích hợp với tỷ lệ cá thác lác cố định là 15%, tỷ lệ nước sốt rượu vang và ảnh hưởng của thời gian bảo quản ở 0-5oC đến chất lượng sản phẩm chả cá tra giả cá ngừ sốt rượu vang. Kết quả cho thấy sản phẩm có chất lượng cảm quan, mùi cá ngừ và cấu trúc tốt nhất với tỷ lệ cá tra: cá ngừ: cá thác lác (60%:25%:15%), sản phẩm có mùi vị hài hòa với tỷ lệ nước sốt rượu vang là 10% và đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn vi sinh trong suốt 15 ngày bảo quản ở nhiệt độ 0 - 5oC. Thí nghiệm 2 được thực hiện nhằm tìm ra qui trình sản xuất đồ hộp cá tra giả cá ngừ sốt ớt đạt chất lượng tốt nhất. Kết quả cho thấy cá tra fillet sau khi ngâm rượu 15 phút và cá ngừ fillet được hấp ở 100oC trong 4 phút, làm tơi và phối trộn với tỷ lệ cá tra: cá ngừ (50%:50%) cho sản phẩm đạt chất lượng cảm quan và mùi cá ngừ tốt nhất. Sản phẩm đạt cảm quan cao nhất với thời gian thanh trùng 45 phút ở nhiệt độ 118oC.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 160-167
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 42-48
Tải về
03 (2019) Trang: 214-224
Tạp chí: International Journal of Food Science and Agriculture
(2015) Trang: 224
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 225
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2014) Trang: 54
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
4 (2014) Trang: 79
Tạp chí: INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...