Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 224
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Liên kết:

This study was conducted to find out the best procedure to produce the best product and evaluate texture properties of difference surimi products. Five experiments were conducted to study on the five main factors effecting on the product quality: the effects of the time of crude grinding, the time of pressing, the rate of gelatin, the rate of starch and the time of grinding on the texture properties of surimi from “Tra” fish. Appling the best procedure produced four surimi products from “Tra” fish, lizard-fish, scad, sharptooth jobfish and evaluated texture properties of difference surimi products. The results showed that surimi from “Tra” fish with the good texture express through gel strength (366 g*cm) and cutting force (1.70 N/mm) as the time for crude grinding, the time for pressing, the rate of gelatin, the rate of starch and the time for grinding were 10 minutes, 15 minutes, 0.5%, 5% and 15 minutes, respectively. Surimi from “Tra” fish provided the highest gel strength and cutting force (366 g*cm and 1.70 N/mm), followed by lizard-fish (300 g*cm and 1.56 N/mm) and scad (260 g*cm and 1.40 N/mm), respectively. The lowest gel strength and cutting force was found in sharptooth jobfish (231 g*cm and 1.31 N/mm).

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 160-167
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 42-48
Tải về
03 (2019) Trang: 214-224
Tạp chí: International Journal of Food Science and Agriculture
(2015) Trang: 225
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2014) Trang: 54
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
4 (2014) Trang: 79
Tạp chí: INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...