Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 91-92
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 14 tại Học viên Nông nghiệp Việt Nam 24-25/7/2015
Liên kết:

Lúa là cây lương thực hàng ngày của một nữa dân số thế giới, là cây trồng chủ lực của ViệtNamvà được trồng trên diện tích rộng lớn tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Quá trình thâm canh tại vùng trồng lúa trọng điểm này làm phát sinh nhiều vấn đề cần được giải quyết để đảm bảo sản lượng và phẩm chất hạt lúa, trong đó có vấn đề phòng trừ dịch bệnh. Phòng trừ sinh học bệnh hại lúa đang được tập trung nghiên cứu để từng bước hạn chế dần các loại thuốc hóa học độc hại cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Sử dụng các vi sinh vật đối kháng có khả năng ức chế sự phát triển hoặc tiêu diệt trực tiếp mầm bệnh đã được nghiên cứu và ứng dụng để phòng trừ bệnh hại trên ruộng lúa tại ĐBSCL từ những năm 1990. Bên cạnh đó, cơ chế kích thích tính kháng bệnh lưu dẫn trên cây trồng (gọi tắt là kích kháng) cũng được nghiên cứu và ứng dụng trên cây lúa với nhiều loại chất kích kháng khác nhau như hóa chất, vi sinh vật và gần đây là dịch trích thực vật. Bài báo cáo này trình bày một số kết quả nghiên cứu về phòng trừ sinh học bệnh hại lúa tại ĐBSCL bằng vi sinh vật đối kháng và cơ chế kích kháng mà nhóm nghiên cứu Bệnh cây tại Trường Đại học Cần Thơ đã thực hiện trong những năm qua; từ đó, thảo luận một số giải pháp giúp việc chuyển giao các biện pháp phòng trừ sinh học này đến nông dân đạt hiệu quả để ứng dụng vào thực tế sản xuất.

Các bài báo khác
Số 16b (2010) Trang: 117-126
Tải về
2020 (2020) Trang: 157-161
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020
2020 (2020) Trang: 370-376
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020
2020 (2020) Trang: 384-395
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020
2020 (2020) Trang: 52-57
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020
2020 (2020) Trang: 238-242
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020
2020 (2020) Trang: 255-262
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 19 năm 2020
Vũ Triệu Mân, Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim (2018) Trang: 112-119
Tạp chí: Bệnh hại cây trồng Việt Nam
18 (2019) Trang: 265-271
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 18
18 (2019) Trang: 272-279
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 18
17 (2018) Trang: 112-116
Tạp chí: Kỹ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 17
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...