Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15 (2014) Trang: 65 - 73
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu “Sử dụng rơm làm nguyên liệu bổ sung nâng cao năng suất sản xuất khí sinh học” được thực hiện theo phương pháp ủ yếm khí theo mẻ trong điều kiện phòng thí nghiệm. Các tỉ lệ phối trộn giữa rơm với phân heo được lựa chọn gồm 100% phân heo, 20% rơm+80% phân heo, 40% rơm+60% phân heo, 50% rơm+50% phân heo, 60% rơm+40% phân heo, 80% rơm+20% phân heo và 100% rơm. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với bình ủ yếm khí theo mẻ thể tích 21 L, mỗi nghiệm thức được bố trí 5 lần lặp lại và theo dõi trong 60 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy rơm lúa phối trộn phân heo làm tăng hiệu quả sinh biogas. Trong đó nghiệm thức phối trộn rơm:phân heo ở tỉ lệ 50:50 và 60:40 cho năng suất sinh khí cao nhất tương ứng là 846,6 và 841,8 L/Kg VSphân hủy, không khác biệt so với các tỉ lệ phối trộn khác nhưng khác biệt so với nghiệm thức 100% rơm và 100% phân heo (P

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 102-110
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 262-272
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 27-35
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 71-78
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 87-93
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 93-99
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 2 - 16
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 123-152
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 100-122
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 85-99
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 61-99
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 43-60
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 1-31
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2015) Trang: 66
Tạp chí: The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region
(2014) Trang: 15-20
Tạp chí: Hội thảo Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đại học An Giang, 19/12/2014
(2014) Trang: 142
Tạp chí: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...