Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 61-99
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Liên kết:

Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), công nghệ khí sinh học đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý chất thải từ chăn nuôi, đồng thời tạo khí sinh học phục vụ cho đun nấu, thắp sáng, chạy máy phát điện thay thế cho các nguồn năng lượng truyền thống. Ngoài ra, các sản phẩm từ quá trình phân hủy còn cung cấp nguồn phân hữu cơ cho cây trồng và nguồn thức ăn cho các loài thủy sản. Tuy nhiên, người dân ở ĐBSCL chủ yếu phát triển chăn nuôi ở quy mô nhỏ, phân tán. Bên cạnh đó, sự biến động về giá cả thị trường và dịch bệnh là những nguyên nhân dẫn đến số lượng chăn nuôi thường không ổn định gây nên việc thiếu nguồn nguyên liệu nạp cho các túi ủ/hầm ủ. Điều này dẫn đến nhiều hộ chăn nuôi chưa mạnh dạn đầu tư xây dựng hầm ủ biogas, hầu hết nguồn thải từ chăn nuôi đều thải trực tiếp ra môi trường. Tiềm năng sử dụng rơm ở ĐBSCL để sản xuất khí sinh học đã được giới thiệu ở chương 1 và chương 2 cho thấy nguồn nguyên liệu này hoàn toàn có thể sử dụng làm nguồn nguyên liệu nạp bổ sung cho quá trình lên men yếm khí để sản xuất khí sinh học (Chanakya et al., 1992; Nguyễn Văn Thu, 2010; Nguyễn Võ Châu Ngân et al., 2012). Tuy nhiên, lignocellulose trong rơm cần được xử lý sơ bộ trước khi thực hiện ủ yếm khí nhằm gia tăng hiệu quả của quá trình sinh khí. Các phương pháp tiền xử lý hóa học thường yêu cầu về chi phí và kỹ thuật cao, khó ứng dụng ở điều kiện nông hộ. Phương pháp tiền xử lý sinh học là một trong những phương pháp an toàn và thân thiện với môi trường thông qua hoạt động của vi sinh vật. Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp tiền xử lý sinh học rơm lên khả năng sinh khí biogas trong ủ yếm khí theo mẻ có phối trộn với phân heo đã được triển khai. Nghiên cứu thực hiện với mục tiêu đánh giá các phương pháp tiền xử lý sinh học đơn giản giúp chuyển đổi rơm thành khí sinh học có thể ứng dụng được trong điều kiện nông hộ. 

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 102-110
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 262-272
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 27-35
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 71-78
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 87-93
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 93-99
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 2 - 16
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 123-152
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 100-122
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 85-99
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 43-60
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 1-31
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2015) Trang: 66
Tạp chí: The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region
(2014) Trang: 15-20
Tạp chí: Hội thảo Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đại học An Giang, 19/12/2014
(2014) Trang: 142
Tạp chí: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...