Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 2 - 16
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây lục bình trong các điều kiện nuôi trồng khác nhau đã được triển khai tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Các ô thí nghiệm trồng lục bình được bố trí trong các điều kiện khác nhau về dòng chảy bao gồm sông, kênh dẫn nước, ao nuôi cá và mương vườn; mỗi ô trồng được lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy cây lục bình phát triển tốt nhất khi trồng trong ao nuôi cá, thấp nhất khi trồng ở sông, nhưng không có sự khác biệt giữa kênh dẫn nước và mương vườn. Khối lượng vật chất khô (DM) của cây lục bình ở thời điểm bắt đầu thí nghiệm và sau 42 ngày thí nghiệm trên ao nuôi cá, kênh dẫn và mương vườn tăng lên từ 542 - 572 g/m2 (gấp 9,81 - 13,02 lần so với DM ban đầu), trồng trên sông DM của lục bình gia tăng 104,46 g/m2 (gấp 2,81 lần so với DM ban đầu). Thời gian nhân đôi của cây lục bình khi trồng trong ao nuôi cá, kênh dẫn và mương vườn khoảng 11 ngày, nhưng khi trồng trong sông thời gian nhân đôi kéo dài đến 23 ngày. Kết quả nghiên cứu giúp người nông dân chủ động trồng lục bình và sử dụng sinh khối lục bình cho các mục đích khác nhau.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 102-110
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 262-272
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 27-35
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 71-78
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 87-93
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 93-99
Tải về
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 123-152
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 100-122
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 85-99
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 61-99
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 43-60
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 1-31
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2015) Trang: 66
Tạp chí: The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region
(2014) Trang: 15-20
Tạp chí: Hội thảo Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đại học An Giang, 19/12/2014
(2014) Trang: 142
Tạp chí: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...