Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57 (2019) Trang: 5-10
Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam
Liên kết:

Hiện tượng hạn hán và xâm nhập mặn thường xuyên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến canh tác lúa trong mùa khô ở các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu này trình bày kết quả ứng dụng viễn thám và GIS (hệ thống thông tin địa lý) nhằm xác định vùng canh tác lúa và phân tích sự thay đổi diện tích canh tác lúa trong mùa khô ở 8 tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 2 đến tháng 4 hằng năm. Phương pháp xác định đất lúa trong mùa khô được thực hiện dựa trên chỉ số NDVI của chuỗi ảnh MODIS MOD09ại trong tháng 2 đến tháng 4 hằng năm. Từ ảnh viễn thám được thu thập, các lớp bản đồ NDVI biểu diễn thực vật được xây dựng, các bản đồ này được hiệu chỉnh với bản đồ hiện trạng sử dụng đất để loại trừ vùng canh tác rau màu, cây ăn quả và rừng. Tiếp theo, các bản đồ đất lúa mùa khô các năm được chồng lớp theo phương pháp cộng dữ liệu raster (trường quét). Kết quả giải đoán đất lúa đã xây dựng được bản đồ lịch sử vùng canh tác lúa trong mùa khô qua các năm 2000, 2005, 2010, 2015, 2016 và 2017 của 8 tỉnh ven biển vùng ĐBSCL ứng với các thời điểm trước, trong và sau khi xảy ra hạn, mặn. Bên cạnh đó, bản đồ tổng hợp lịch sử vùng trồng lúa trong mùa khô chỉ ra các vùng thường xuyên canh tác lúa và các vùng không thường xuyên canh tác lúa do ảnh hưởng hạn mặn. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần hỗ trợ công tác quản lý và làm cơ sở để xây dựng mô hình dự báo sự tác động của hạn mặn đến diện tích canh tác lúa ở các tỉnh ven biển trong mùa khô.

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 103-109
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 144-158
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 196-202
Số 14 (2010) Trang: 288-293
Tải về
(2018) Trang: 183-187
Tạp chí: The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2018, Can Tho University, 22-25 November, 2018
1 (2014) Trang: 181-191
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, ngày 28-19/11/2014
1 (2013) Trang: 401
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...