Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3+4 (2019) Trang: 281-286
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Công tác bảo vệ thực vật đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp của mỗi tỉnh. Do đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu, cung cấp các bản đồ hiện trạng canh tác lúa và hiện trạng dịch hại ở mức chi tiết cao phục vụ công tác quản lý là yêu cầu cấp thiết của ngành nông nghiệp. Bài viết trình bày các kết quả xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu bảo vệ thực vật cấp tỉnh bằng phương pháp lập trình quản lý cơ sở dữ liệu trực tuyến và WebGIS với công nghệ POSTGIS và Geeoserver. Kết quả thực hiện đã xây dựng được một hệ thống quản lý dữ liệu có tên PPDMS Vĩnh Long (Plant Protection Database Management System). Hệ thống này cho phép phân quyền cho các huyện cập nhật, tổng hợp dữ liệu trồng trọt và bảo vệ thực vật một cách trực tuyến chi tiết đến từng xã; cung cấp dữ liệu lịch sử nhiễm sinh vật gây hại phục vụ công tác dự tính dịch hại trong tỉnh. Đặc biệt, từ dữ liệu thuộc tính được cập nhật, hệ thống có chức năng tự động tạo bản đồ hiện trạng canh tác lúa và bản đồ tình hình nhiễm sinh vật gây hại trên các loại cây trồng trực tuyến bằng công nghệ WebGIS. Hệ thống không chỉ giúp người quản lý các thông tin hỗ trợ ra quyết định mà còn giúp người dân nhanh chóng biết được tình hình canh tác nông nghiệp trong tỉnh

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 103-109
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 144-158
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 196-202
Số 14 (2010) Trang: 288-293
Tải về
(2018) Trang: 183-187
Tạp chí: The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS) 2018, Can Tho University, 22-25 November, 2018
1 (2014) Trang: 181-191
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, ngày 28-19/11/2014
1 (2013) Trang: 401
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...