Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 35-43
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/12/2012

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Monitoring the shoreline change in coastal area of Ca Mau and Bac Lieu province from 1995 to 2010 by using remote sensing and GIS

Từ khóa:

Viễn thám, hệ thống thông tin địa lý, bồi tụ, sạt lở, Cà Mau, Bạc Liêu

Keywords:

Remote sensing, GIS, shoreline, accretion, erosion, Ca Mau, Bac Lieu

Abstract

Extraction of the coastline is an essential task of environment monitoring and change detection in coastal area. Ca Mau, Bac Lieu the southern most province of Vietnam, is affected by coastal environmental change and the coastline has been subjected to specific modifications over many years. The cause is determined by three factors including erosion, stability and sedimentation. The pattern of coastline changes of Ca Mau and Bac Lieu was identified using Landsat TM images acquired in 1995, 2000, 2005 and Alos image acquired in 2010. In this study we proposed a semi-automatic technique to extract the coastline.

The results showed that the changing of shoreline is very complex in this area and the shoreline was tended toward erosion more than accretion in this areas in general. In period 1995 to 2010, erosion process occurred highest in Tan Thuan, Tan Tien ward, Dam Doi district while accretion process occurred highest from Cai Huong canal, Ngoc Hien district to Bay Hap estuary,NamCan district. In the Western of Ca Mau, accretion process is over predominated while erosion is over predominated in the EastseaofCa Mauand Bac Lieu. The information is to support the local government in assessing, monitoring and making plan for land use planning in this region.

TóM TắT

Rút trích đường bờ là một công việc cần thiết cho giám sát môi trường và đánh giá thay đổi đường bờ. Cà Mau và Bạc Liêu, hai tỉnh phía nam của Việt Nam quá trình sạt lở và bồi tụ diễn biến một cách nghiêm trọng. Đề tài đã xây dựng được bản đồ đường bờ năm 1995, 2000, 2005 và 2010.

Kết quả cho thấy tình hình sạt lở và bồi tụ ven bờ biển Cà Mau và Bạc Liêu từ năm 1995 đến 2010 diễn biến vô cùng phức tạp. Quá trình sạt lở và bồi tụ luôn đan xen với nhau trong từng thời kỳ. Khu vực sạt lở nhiều nhất xảy ra tại xã Tân Thuận, Tân Tiến huyện Đầm Dơi và khu vực bồi tụ nhiều nhất diễn ra từ Rạch Cái Hương, huyện Ngọc Hiển kéo dài tới cửa Bảy Háp, huyện Năm Căn. Nhìn chung cho đến giai đoạn hiện nay, bờ biển Tây tỉnh Cà Mau xu hướng bồi tụ chiếm ưu thế hơn, bờ biển Đông của tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thì xu hướng sạt lở lại chiếm ưu thế. Đây là một trong những thông tin hữu ích giúp các cơ quan chức năng của chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch và quản lý vùng
ven bờ.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 105-110
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 175-182
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 42-51
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 57-68
Tải về
(2021) Trang: 238-239
Tạp chí: THE 42 A nd SIAN CONFERENCE ON REMOTE SENSING
(2018) Trang: 274-282
Tạp chí: International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable Development Goals: Policy and Practice
(2018) Trang: 397-400
Tạp chí: 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2018): Technology & Innovation for Global Energy Revolution 28-30 November 2018, Bangkok, Thailand
(2015) Trang:
Tạp chí: The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.
Volume 2, No.2 (2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Suan Sunandha Science and Technology Journal
ISBN: 978-604-913-173-8 (2013) Trang: 1-10
Tạp chí: The 9th International Conference on Gi4DM Earth Observation for Disaster Management
1 (2013) Trang: 443
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 433
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
(2011) Trang:
Tạp chí: 3rd International Conference on Geoinformation Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...