Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57-2019 (2019) Trang: 50-55
Tạp chí: Khoa học Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi mùa vụ sinh trưởng của rừng rụng lá tại tỉnh RatchaBuri, Thái Lan. Chuỗi ảnh NDVI sử dụng nhằm theo dõi sự khác biệt thực vật qua các năm giai đoạn 2001-2016. Mùa sinh trưởng của rừng rụng lá tính dựa trên ngưỡng lệch 20% so với biên độ dao động của NDVI tối đa và tối thiểu của từng năm. Mùa vụ sinh trưởng được so sánh với dữ liệu khí tượng của giai đoạn nghiên cứu nhằm đánh giá ban đầu các yếu tố ảnh hưởng đến biến động. Kết quả cho thấy, mùa sinh trưởng của rừng rụng lá bắt đầu trung bình vào ngày thứ 112 ± 12 (89 – 175) của năm, và kéo dài khoảng 303 ± 21 ngày. Thời điểm bắt đầu mùa vụ sinh trưởng trễ hơn và độ dài mùa sinh trưởng ngắn hơn vào các năm khi mùa khô có nhiệt độ cao và lượng mưa thấp hơn. Kết quả đề tài là bước đầu cho các nghiên cứu tiếp theo về đánh giá ảnh hưởng của khí hậu cực đoan đến sự hệ sinh thái rừng rụng lá.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 105-110
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 175-182
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 35-43
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 42-51
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 57-68
Tải về
(2018) Trang: 274-282
Tạp chí: International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable Development Goals: Policy and Practice
(2018) Trang: 397-400
Tạp chí: 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2018): Technology & Innovation for Global Energy Revolution 28-30 November 2018, Bangkok, Thailand
(2015) Trang:
Tạp chí: The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.
Volume 2, No.2 (2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Suan Sunandha Science and Technology Journal
ISBN: 978-604-913-173-8 (2013) Trang: 1-10
Tạp chí: The 9th International Conference on Gi4DM Earth Observation for Disaster Management
1 (2013) Trang: 443
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 433
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
(2011) Trang:
Tạp chí: 3rd International Conference on Geoinformation Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...