Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
61 (2020) Trang: 68-73
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Việc kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện định kỳ mỗi năm năm theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công tác này thường đòi hỏi tốn kém nhiều thời gian, nhân lực và vật lực, việc nâng cao hiệu quả của công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng vẫn đang được các nhà quản lý quan tâm. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác kiểm kê, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Thành phố Long Xuyên năm 2019 sử dụng công nghệ viễn thám. Nghiên cứu đã sử dụng 22 ảnh viễn thám Sentinel-2, độ phân giải 10 met, để phân loại các đối tượng dựa vào chuỗi ảnh chỉ số khác biệt thực vật, qua đó so sánh đánh giá với phương pháp điều tra truyền thống. Kết quả đã giải đoán và phân loại 5 loại hiện trạng sử dụng đất với độ chính xác toàn cục là 85,49%, hệ số Kappa là 0,80. Qua đó cho thấy, việc ứng dụng ảnh viễn thám trong xác định sự phân bố và diện tích các kiểu sử dụng là khá phù hợp và tính khả thi cao. Qua tham khảo ý kiến của chuyên gia, nghiên cứu cũng đề xuất quy trình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất có ứng dụng phương pháp viễn thám nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm kê đất đai phục vụ cho mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước thời kỳ công nghiệp 4.0 hiện nay

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 105-110
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 175-182
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 35-43
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 42-51
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 57-68
Tải về
(2018) Trang: 274-282
Tạp chí: International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable Development Goals: Policy and Practice
(2018) Trang: 397-400
Tạp chí: 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2018): Technology & Innovation for Global Energy Revolution 28-30 November 2018, Bangkok, Thailand
(2015) Trang:
Tạp chí: The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.
Volume 2, No.2 (2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Suan Sunandha Science and Technology Journal
ISBN: 978-604-913-173-8 (2013) Trang: 1-10
Tạp chí: The 9th International Conference on Gi4DM Earth Observation for Disaster Management
1 (2013) Trang: 443
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 433
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
(2011) Trang:
Tạp chí: 3rd International Conference on Geoinformation Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...