Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
61 (2020) Trang: 111-117
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Đề tài sử dụng 487 ảnh MODIS MCD43A4 hàng ngày, độ phân giải 500 m nhằm ước tính thời gian xuống giống của mỗi vụ lúa khu vực ĐBSCL năm 2018. Phương pháp Savitzky-Golay được áp dụng để loại bỏ nhiễu và làm mịn chuỗi ảnh NDVI, sau đó thời điểm xuống giống của từng điểm ảnh được tính dựa vào ngưỡng sai lệch 20% so với biên độ của NDVI tối thiểu sử dụng phần mềm TIMESAT. Kết quả so sánh với số liệu thống kê cho thấy bản đồ lịch xuống giống lúa khu vực ĐBSCL được xây dựng với độ chính xác cao (R2=0,86). Cơ cấu lúa 2 vụ, vụ Đông Xuân có 2 đợt xuống giống chính đợt 1 từ 15/11-15/12/2017 và đợt 2 từ 01/01-15/01/2018; Vụ Hè Thu xuống giống tập trung 15/04-05/05/2018. Cơ cấu lúa 3 vụ: Vụ Đông Xuân xuống giống tập trung từ 15/12/2017-05/01/2018; Vụ Hè Thu xuống giống tập trung từ 15/04-15/5/2018; Vụ Thu Đông có 2 đợt xuống giống 15/09-01/10/2018 và 10/10-25/10/2018. Kết quả thông tin thời gian xuống giống giải đoán từ ảnh viễn thám giúp hỗ trợ công tác thống kê và quản lý và quy hoạch nông nghiệp từng địa phương

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 105-110
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 175-182
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 35-43
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 42-51
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 57-68
Tải về
(2018) Trang: 274-282
Tạp chí: International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable Development Goals: Policy and Practice
(2018) Trang: 397-400
Tạp chí: 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2018): Technology & Innovation for Global Energy Revolution 28-30 November 2018, Bangkok, Thailand
(2015) Trang:
Tạp chí: The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.
Volume 2, No.2 (2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Suan Sunandha Science and Technology Journal
ISBN: 978-604-913-173-8 (2013) Trang: 1-10
Tạp chí: The 9th International Conference on Gi4DM Earth Observation for Disaster Management
1 (2013) Trang: 443
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 433
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
(2011) Trang:
Tạp chí: 3rd International Conference on Geoinformation Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...