Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tải về

ABSTRACT

?Economic crisis? has been becoming a nightmare for most of people around the world. Current global reccession is considered as the most serious one from the Great Depression (1929 -1933); it alarms  the existence of the capitalism. Some bourgeois economists reported that the cause of the crisis was the deficiency of state management. Thus they strongly suggest that the government will take more intensive role in the economy in order to avoid the similar crisis in the future. But will the state prevent the economic circle even in case the economy has sufficient management? The answer is    not sure.

In order to deeply understanding this crisis, the article will discuss some following issues: (1) analysing the causes and effects of current global economic downturn; (2) refering to Marx?s economic theories and pointing out the root of the crisis; (3) based  on Marxist theories, foreseeing  the future of the capitalism.

Keywords: Economic crisis, economic downturn, economic recession, Marxist economic theory, Marxist political economy

Title: Present world downturn-Viewing from marxist economic theory

TóM TắT

 ?Khủng hoảng? đang trở thành nỗi ám ảnh khắp mọi nơi trên thế giới hiện nay. Khủng hoảng kinh tế lần này được xem là nghiêm trọng nhất kể từ Đại suy thoái (1929 ? 1933), nó như một hồi chuông cảnh báo cho sự tồn vong của chủ nghĩa tư bản. Các nhà kinh tế phi mác ? xít cho rằng nguyên nhân của cuộc khủng hoảng là do thiếu sự quản lý của nhà nước. Theo họ, để tránh những cuộc khủng hoảng tương tự trong tương lai thì phải nâng cao hơn nữa vai trò điều tiết của chính phủ. Như vậy, liệu chính phủ các nước tư bản có thể ngăn chặn được khủng hoảng trong tương lai hay không? Theo quan điểm mác ? xít, câu trả lời là hoàn toàn không thể.

Để góp phần bàn về thực trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay, trong bài viết này, tác giả phân tích những vấn đề sau: (1) nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay; (2) trở lại với lý luận của Mác về khủng hoảng kinh tế để chỉ ra nguồn gốc thật sự của khủng hoảng; (3) từ thực tiễn và lý luận khủng hoảng kinh tế, tác giả đưa ra dự báo về tương lai của chủ nghĩa tư bản.

Từ khóa: Khủng hoảng kinh tế, Học thuyết kinh tế của Mác, Kinh tế chính trị học mác-xít

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 37-44
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tải về
(2020) Trang:
Tạp chí: Sustainable Agricultural Development in Vietnam Experience of Asian Countries
30 (2019) Trang:
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
(2017) Trang: 25-34
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017
(2017) Trang: 116-126
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
(2017) Trang: 38-63
Tạp chí: Policies and Sustainable Economic Development, University of Economics HCMC, September 28 2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...