Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
30 (2019) Trang:
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Liên kết:

Bài viết phân tích những quan điểm nổi bật về bất bình đẳng và diễn biến xu hướng bất bình đẳng trong chủ nghĩa tư bản. Karl Marx phê phán chủ nghĩa tư bản là một cơ chế không ngừng tạo ra bất bình đẳng dựa trên quyền sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Trái ngược với quan điểm của Marx, Simon Kuznets đưa ra một bức tranh lạc quan cho sự vận động của bất bình đẳng: Các nước phát triển sẽ có mức bất bình đẳng giảm dần. Tuy nhiên, số liệu thống kê không ủng hộ quan điểm này. Theo Thomas Piketty, bất bình đẳng có xu hướng tăng do có sự chênh lệch giữa gia tăng thu nhập của tư bản so với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân. Giải pháp chủ yếu để giảm bất bình đẳng là sự can thiệp có hiệu quả của nhà nước vào quá trình phân phối và cải thiện các chính sách an sinh xã hội. Thực trạng thu nhập của các nước tư bản phát triển đã cho thấy bức tranh đa chiều về bất bình đẳng. Điều này có thể lý giải từ sự gia tăng vai trò của nhà nước với tư cách là người điều phối thu nhập

Các bài báo khác
Số 14 (2010) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 37-44
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tải về
(2020) Trang:
Tạp chí: Sustainable Agricultural Development in Vietnam Experience of Asian Countries
(2017) Trang: 25-34
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017
(2017) Trang: 116-126
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
(2017) Trang: 38-63
Tạp chí: Policies and Sustainable Economic Development, University of Economics HCMC, September 28 2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...