Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 117-124
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/07/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Improving the MTL super short duration rice varieties (80-85 day duration)

Từ khóa:

Giống lúa MTL ngắn ngày, điện di SDS-PAGE protein

Keywords:

super rice, SDS-PAGE electrophoresis

ABSTRACT

Applying protein electrophoresis SDS-PAGE is the good way to choose seeds that have good grain quality such as low amylose content, based on the color of waxy bands. This method helps to quickly select the individuals that have desirable traits before breeding, and determine the satisfactory offsprings in order to shorten the breeding selection. Growing and evaluating the purity and yield of selected lines in 2012-2013 on the field to evaluate the agronomic characteristics, yield and quality before releasing for production. From results of breeding and selecting on the field, two very short duration varieties that have plant type suitable for  production requirements were selected: MTL815 with 79-83-day growing duration, good rice (chalkiness rate 9 of 4.6%) and low amylose content (23.5%), and MTL816 with 80-85-day growing duration, very good rice (chalkiness rate 9 of 0%), fragrant and low amylose content (19.2%). These rice varieties were also evaluated for resistance to the brown planthopper and blast disease.

TóM TắT

ứng dụng kỹ thuật điện di SDS-PAGE protein để chọn lọc những hạt có hàm lượng amylose thấp, dựa trên mức độ ăn màu của băng waxy. Phương pháp này, giúp chọn lọc nhanh những cá thể có mang tính trạng mong muốn trước khi lai tạo, đồng thời xác định được những con lai đạt yêu cầu, nhằm rút ngắn thời gian chọn lọc giống.  Trồng đánh giá độ thuần trên đồng và đánh giá năng suất những dòng được tuyển chọn năm 2012-2013, nhằm đánh giá đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất trước khi đưa ra sản xuất. Từ kết quả lai tạo và chọn lọc ngoài đồng, đã tuyển chọn thành công hai giống lúa cực ngắn ngày có dạng hình đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Giống MTL815 có thời gian sinh trưởng 79-83 ngày, gạo trong (bạc bụng cấp 9 là 4,6%), thơm nhẹ, cơm dẻo (amylose 23,5%). Giống MTL816 có thời gian sinh trưởng 80-85 ngày, gạo rất trong (bạc bụng cấp 9 là 0%), thơm, cơm dẻo (amylose 19,2%). Các dòng này cũng được đánh giá khả năng chống chịu rầy nâu, bệnh cháy lá.

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 26-36
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 82-89
Tải về
2 (2019) Trang: 3-9
Tạp chí: Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...