Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2(1) (2018) Trang: 535-546
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

Việc bổ sung những chế phẩm sinh học vào thức ăn trong nuôi trồng thủy sản là một biện pháp thay thế tốt cho việc sử dụng kháng sinh và thuốc hóa học trong phòng và trị bệnh thủy sản. Đề tài được thực hiện với mục đích tìm ra dòng thuộc Lactobacillus sp. có những đặc tính tốt để sản xuất probiotics và bacteriocin trong phòng và trị bệnh cho tôm sú (Penaeus monodon). Từ các mẫu tôm sú thu ở 8 huyện thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã phân lập được 20 dòng thuộc Lactobacillus spp. Ngoại trừ dòng NH2, thì 19 dòng được phân lập đều tạo bacteriocin thô có khả năng ức chế vi khuẩn Gram (-) chỉ thị (Escherichia coli ATCC® 25922™) với đường kính vòng vô khuẩn từ 11,7 tới 16,3 mm. Dòng NH1 là dòng vi khuẩn acid lactic có khả năng kháng Escherichia coli tốt nhất trong 20 dòng được phân lập, do đó, dòng NH1 được định danh là Lactobacillus plantarum, bằng phương pháp giải trình tự 16S ribosomal RNA (97%) kết hợp với phân tích đặc điểm hình thái và sinh hóa. Hoạt tính bacteriocin thô của dòng NH1 tăng gấp đôi (160 AU/mL) so với môi trường đối chứng MRS lỏng (80 AU/mL) khi bổ sung dịch chiết nấm men 2% và 3% w/v. Cuối cùng, hoạt tính bacteriocin thô của dòng NH1 giảm phân nửa (40 AU/mL) khi môi trường bổ sung peptone 3% w/v và glucose 3% w/v.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 15-23
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 153-163
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 162-171
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 185-192
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 44-52
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 72-79
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...