Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 795
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
Liên kết:

The experiment was carried out using two factors completely randomized experimental design with four replications per treatment. The first factor included two rice varieties (KInu, Hananomai) and second factor included five nitrogen sources [For control (no nitrogen), 0.2 g N/pot of Dau Trau Golden N 46A+(urea nitrogen coated with Agrotain active element, content from 0,2 to 0,3 percent), 0.1 g N/pot of Dau Trau Golden N 46A+ (urea nitrogen coated with Agrotain active element,content from 0.2 to 0.3 per cent) combined biofertilizers containing nitrogen-fixing bacterium Azospirillum lipoferum, 0,2 g N/pot urea nitrogen and 0,1 g N/pot urea nitrogen combined biofertilizers containing nitrogen-fixing bacterium Azospirillum lipoferum. Results dermined that when applied to the 0,1 g N/pot (equivalent to 40 kg N/ha) of Dau Trau Golden N 46A+ combined biofertilizers containing nitrogen-fixing bacterium Azospirillum lipoferum incresed plant height, number shoots and yield componets . This nitrogen source also obtained the highest yield (25,73 g/pot). 

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 101-108
Tải về
(2017) Trang: 188-194
Tạp chí: Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh
(2014) Trang: 726
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...